IFK Kirunas Rogain-applikation

Denna applikation beräknar en resultatlista baserat på totalpoäng utifrån kontrollers poängvärde och vilka kontroller en löpare tagit. Avdrag görs för överskriden tid.

Klasser:Använd klasser
En klass, använd bonus
Maxtid: ([hh:]mm:ss)
Avdrag: (poäng per överskriden sekund)
IFK Rogain fil:
Sträcktider: (OE2003 format)

IFK Rogain fil

Detta är en semikolon-separerad fil med kontrollkoden, kontrollens poäng samt eventuellt kontrollens koordinater i WGS84. Filen får endast innehålla en start (S1) och ett mål (M1) för att fungera i Rogain-applikationen.

Ett exempel:

    S1;0;67.86334410916753,20.230523770874136
    31;4;67.865459059333,20.237536838396974
    41;5;67.86445677210344,20.24070513369983
    51;6;67.86266274686255,20.234289058568905
    M1;0;67.86334507013966,20.230488220830857

Sträcktider

Sträcktidsfilen är en semikolon-separerad fil enligt formatet i OE2003. Första raden är en rubrikrad. Kolumnerna som används är Efternamn, Förnamn, År, K(ön), Tid, Ort (klubb), Lång (klass) samt kontroller och stämplingar. År och Kön används vid bonusberäkning och klass om resultaten ska visas klassvis. Kön ska vara K för damer och M för herrar.