Temperature in Matojärvi Stadium, KirunaThe temperature is measured in two directions. To west and to east
The temperature on other places in Kiruna
Specific page for cross country skiers

The temperature at the western house wall: 15.3°C (2022-07-01 01:16)
The temperature at eastern house wall (against stadium): 15.8°C (2022-07-01 01:16)
Relative humidity (placed on western wall): 85% (2022-07-01 01:16)Karta Matojärvi IP Följ @mattotemp De senaste 24 timmarna på Lookr | Den senaste månaden på Lookr
tempinkiruna: a little android app that shows the temperature on various places in Kiruna

Search for data
Jämför Centrum med IRF (Institutet för rymdfysik) ett par km från flygplatsen