Naturpasset Vinter 2024


Naturpasspaketen finns att köpa på Camp Ripan och Höjdmeter från 15 februari. Kolla också om ert företag har någon friskvård där Naturpasset ingår.

Instruktion

30 kontroller + 1 fotokontroll (foto finns i fotokontroll) finns fördelade över områdena Luossavaara, Lombolo och Eiscat/Kaperas/Tuolluvaara på skid-, skoter- och slädhundsspår. Det kan hända att fler kontroller tillkommer. Håll utkik på https://ifk.i-kiruna.se/naturpasset eller på FB (sök på IFK Kiruna:s Naturpass). Kontrollerna är markerade med cirklar på kartorna. Skriv ner bokstäverna på kontrollerna, som för övrigt är orangevita plastskärmar, i de rutor som motsvarar kontrollernas nummer på startkortet som ingår i paketet. Kontrollerna är poängsatta. Generellt gäller att ju längre bort desto högre poäng.

Spår

Kartorna visar fasta spårsystem, skoterleder, slädhundsspår, snöskospår samt ytterligare några spår. Spåren är inte alltid preparerade och det finns även spår, som ej är med på kartan. Var extra uppmärksam vid passage av skoterleder och slädhundsspår.

Nikkaluoktavägen korsar Lombolo-områdets karta. Söder om vägen finns ett renstängsel, som endast kan passeras där grindar finns. Två grindar är markerade på kartan. Var noga med att stänga grindarna när ni utnyttjar dessa. Ahlströmsspårets tunnel rekommenderas för att passera Nikkaluoktavägen.

Södra delen av Luossavaara- och Eiscat/Kaperas/Tuolluvaara-kartan genomkorsas av väg E10. En bro och passager under vägen finns markerade.

Naturpasset Total

Naturpasset Total är en sammanslagning av Naturpasset Vinter och Sommar. När man lämnar in Naturpasset Sommar så kan man koppla Naturpasset Vinter-koden till Sommar-paketet och därmed är man med i Naturpasset Total. Det blir en särskild lista och utlottning för Naturpasset Total.

Utlottning av priser

Tar du minst en poäng och lämnar/skickar in det ifyllda startkortet till IFK Kirunas kansli på Matojärvi IP (Idrottsvägen 10, 981 39 Kiruna) eller lämnar in via Internet (se kod på startkortet) deltar du i en utlottning av ett antal priser. Ju fler poäng du tar desto större chans att vinna pris. Senast 16 maj vill vi ha ditt startkort.

Bilder

Ta gärna bilder när ni är ute i naturpassärenden. Vi tar med nöje emot era bilder på naturpasset@ifkkiruna.se. Dessa kan bli publicerade på IFK Kirunas sociala kanaler.

Kontakt

E-post: naturpasset@ifkkiruna.se

Lycka till och mycket nöje!