Meddelanden

3 juni: Tyvärr så använde tryckeriet en ej uppdaterad karta. Det drabbar främst Luossaavaara-backen där MTB-stigarna ej är insatta. Ni kan ladda ner en kartkomplettering härifrån med den uppdaterade kartan över det aktuella området: Kartkomplettering.

Välkommen till Naturpasset Sommar 2024

Naturpasset börjar säljas i Camp Ripan och Höjdmeter från och med 5 juni.

Uppgift

Det gäller att med kartans hjälp hitta kontrollerna ute i terrängen.

Kontrollen

En vanlig kontroll består av en orange-vit skärm. På skärmen står kontrollens nummer och en kod-bokstav eller kod-bokstäver. Bokstaven eller bokstäverna, som visar att du hittat kontrollen, fyller du i på startkortet. Man får ett visst antal poäng för varje kontroll man tar. Poängen beror på hur svår eller hur långt bort kontrollen är. Ju tidigare man löser fotokontrollen desto högre poäng får man. Den presenteras senare på Fotokontroll.

Kartorna

Kontrollerna är fördelade över två kartor. Den ena kartan är Luossavaara-kartan (70 kontroller) och den andra finns i den fina terrängen på och kring Sakkaravaara (30 kontroller), som för första gången används till Naturpasset. Sakkaravaara-kartan ligger ca 6 km efter Kurravaaravägen. Båda kartorna är i skala 1:10 000 (1 cm på kartan = 100m i verkligheten). I Sakkaravaara bedrivs älgjakt från första september. Därför kommer kontrollerna att plockas bort därifrån veckan innan. Exakta datum kommer senare. Sakkaravaara-kartan bygger mestadels på en gammal karta. Höjdkurvorna däremot är nyproducerade. Planbildsdetaljer såsom stenar, små sankmarker, diken etc. är till huvudsak hämtade från den gamla kartan. Detta kan innebära att det kan upplevas som att en del detaljer saknas på kartan eller försvunnit från kartan. Ingen omfattande nyrekognoscering har gjorts.

Kompass

Kompassen kan, om du är van med den, göra att du går mera rakt i terrängen. Normalt är kartan så detaljrik att du kan komma rätt enbart genom att läsa kartbilden, som är en symbolisk representation av verkligheten, och gå fram i terrängen.

Inlämning

På varje kontroll finns en eller flera bokstäver: Dessa skall du redovisa till IFK om du vill vara med i utlottningen av priser.
1. Lämna kortet i brevlådan vid IFKs kansli på Matojärvi
2. Via Internet ifk.i-kiruna.irf.se/naturpasset/index.php?page=np_handin
Din personliga kod för att lämna in finns på startkortet. Observera att du kan redovisa flera gånger under sommaren via Internet.
De som även har tagit Naturpasset Vinter kan vara med i Naturpasset Total. Det vill säga man kan göra inlämning med sin Naturpasset Vinter-kod + Naturpasset Sommar-koden. Det blir en särskild redovisning och utlottning av priser för Naturpasset Total.


Priser

Tar du minst en poäng deltar du i en utlottning av ett antal priser.
Det finns även en central tävling som man kan vara med i. Se naturpasset.se för instruktioner. Observera att kontot som skapas där ej används för utlottningen av priser i detta, IFK Kirunas naturpass.

Felrapportering/kontakt/synpunkter

Om du hittar något fel eller att en kontroll är borta kan du kontakta:

Medlem i IFK Kiruna?

Om du blir medlem i IFK bidrar du till att Naturpasset kommer att finnas + att du får en bra försäkring. Läs mer under medlem på IFK Kirunas hemsida ifkkiruna.se.

Nyheter och överraskningar

Gå in på den här sidan då och då.

Lycka till i skogen och på fjället!